Specjalizacja: akcesoria do wózków widłowych

Firma produkcyjna, woj. Wielkopolskie

Klient zajmuje się przeróbkami oraz wytwarzaniem akcesoriów do wózków widłowych. Główne elementy konstrukcyjne wykonywane są w stali czarnej 4-8mm, nierdzewnej oraz aluminium. Przed zakupem stołu CNC, usługi były zlecane firmie zewnętrznej, gdzie cięto strumieniem wody.

Wdrożenie plazmy do cięcia w dużym stopniu pozwoliło wyeliminować potrzebę zlecania usług cięcia i przyspieszył znacząco proces prototypowania, co ma duże znaczenie przy zlecaniach jednostkowych oraz pozwolił rozszerzyć ofertę o usługi cięcia.

Opcjonalne narzędzie znakujące Swift-Mark umożliwiło automatyczne oznaczanie linii gięcia na podstawie rysunków projektowych. Dzięki czemu, wykonywanie struktur przestrzennych stało się bardziej precyzyjne, nawet na prasie krawędziowej bez automatyzacji CNC.