Specjalizacja: kosze wykorzystywane w transporcie kołowym

Firma transportowa z własną produkcją, woj. Wielkopolskie

Ten użytkownik zaopatrzył się w aż dwa stoły plazmowe CNC Swift-Cut, które zastąpiły prasy wycinające kształtki z pasa blachy, tym samym minimalizując powstające wcześnie, duże ilości materiału odpadowego.

Poprzez wykorzystanie pełnego arkusza 3 x 1,5m oraz nowoczesnego oprogramowania do zagnieżdżania SigmaNEST, firma znacznie zwiększyła wydajność i efektywność pracy.

Klient podkreślał, że zakup plazmy do cięcia CNC dał im elastyczność i możliwość wprowadzania zmian w locie, co nie pozostaje bez znaczenia dla produkcji. Elementy wycinane na stole, poddawane są dalszej obróbce (wytłaczanie) za pomocą pras. Urządzenia pracują w trybie dwuzmianowym.